Michał A. BORYSIEWICZ

Adiunkt w Instytucie Technologii Elektronowej, obecnie na Massachusetts Institute of Technology. Zainteresowania naukowe dotyczą wytwarzania nanostrukturalnych materiałów o kontrolowanych właściwościach dla przyrządów do magazynowania energii oraz czujników biochemicznych i gazowych.

polecamy

Jakub KACZMARSKI

Michał A. BORYSIEWICZ