Michał A. BORYSIEWICZ

Adiunkt w Instytucie Technologii Elektronowej, obecnie na Massachusetts Institute of Technology. Zainteresowania naukowe dotyczą wytwarzania nanostrukturalnych materiałów o kontrolowanych właściwościach dla przyrządów do magazynowania energii oraz czujników biochemicznych i gazowych.

Jakub KACZMARSKI, Michał BORYSIEWICZ: Elektronika elastyczna. Przyszłość m.in. diagnostyki medycznej
Jakub KACZMARSKIMichał A. BORYSIEWICZ

Jakub KACZMARSKI
Michał A. BORYSIEWICZ

Elektronika elastyczna.
Przyszłość m.in. diagnostyki medycznej

Kiedy myślimy o urządzeniach elektronicznych, nie kojarzymy ich z możliwością wyginania czy rolowania, ale to się może wkrótce zmienić. Polscy badacze są w awangardzie opracowywania technologii dla elektroniki elastycznej, istotnej szczególnie do zastosowań w medycynie, w diagnostyce.