TSF Jazz Radio

Michał A. BORYSIEWICZ

Adiunkt w Instytucie Technologii Elektronowej, obecnie na Massachusetts Institute of Technology. Zainteresowania naukowe dotyczą wytwarzania nanostrukturalnych materiałów o kontrolowanych właściwościach dla przyrządów do magazynowania energii oraz czujników biochemicznych i gazowych.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam