Michał ŁUCZEWSKI

Doktor socjologii, psycholog, metodolog. Zastępca dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II. Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor naczelny pisma „Stan Rzeczy” i członek redakcji „44/Czterdzieści i Cztery”. Autor książek oraz publikacji w pismach socjologicznych, historycznych i antropologicznych.

Ryc. Fabien CLAIREFOND

Michał ŁUCZEWSKI: Kościół polskiej tożsamości
Michał ŁUCZEWSKI

Michał ŁUCZEWSKI

Kościół polskiej tożsamości

Podczas pandemii wraz z globalną sekularyzacją tradycyjnych religii następuje globalna desekularyzacja nowoczesnych społeczeństw. Podczas gdy oficjalne kościoły stają się coraz bardziej zimne, nasze społeczeństwa znalazły się w stanie wrzenia.