Mordecai PALDIEL

Były wieloletni dyrektor w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. Kierowana przez niego w latach 1984-2007 komórka przyznała tytuły „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata kilkunastu tysiącom osób z całego świata. Autor kilkunastu książek nt. Holocaustu, wykładowca uniwersytecki w Stanach Zjednoczonych.

Ryc. Fabien Clairefond

Mordecai PALDIEL: Bohaterscy Polacy czasu wojny
Mordecai PALDIEL

Mordecai PALDIEL

Bohaterscy Polacy czasu wojny

Polscy dyplomaci podjęli brawurową próbę uratowania tysięcy Żydów. W jej wyniku uratowano przed śmiercią co najmniej kilkaset osób.

Mordecai PALDIEL: Heroic Poles of the time of war
Mordecai PALDIEL

Mordecai PALDIEL

Heroic Poles of the time of war

Polish diplomats made a daring attempt to save thousands of Jews. As a result, at least several hundred people were saved from death.

Mordecai PALDIEL: Polacchi eroici in tempo di guerra
Mordecai PALDIEL

Mordecai PALDIEL

Polacchi eroici in tempo di guerra

I diplomatici polacchi fecero un tentativo coraggioso di salvare migliaia di ebrei. Grazie a ciò furono salvate dalla morte diverse centinaia di persone.

Mordecai PALDIEL: Polacos heroicos de la época de la guerra
Mordecai PALDIEL

Mordecai PALDIEL

Polacos heroicos de la época de la guerra

Los diplomáticos polacos llevaron a cabo un valiente intento por salvar a miles de judíos. Como resultado, al menos varios cientos de personas se salvaron de la muerte.