TSF Jazz Radio

Piotr KOŁACZEK-SZYMAŃSKI

Doktorant astronomii na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowany astrofizyką obserwacyjną, pulsacją gwiazd oraz ewolucją masywnych układów podwójnych. Członek Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i asystent naukowy Instytutu Astronomicznego UWr.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam