Piotr KOŁACZEK-SZYMAŃSKI

Doktorant astronomii na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowany astrofizyką obserwacyjną, pulsacją gwiazd oraz ewolucją masywnych układów podwójnych. Członek Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i asystent naukowy Instytutu Astronomicznego UWr.

Piotr KOŁACZEK-SZYMAŃSKI: Z gwiazd powstaliśmy, w gwiazdy się obrócimy
Piotr KOŁACZEK-SZYMAŃSKI

Piotr KOŁACZEK-SZYMAŃSKI

Z gwiazd powstaliśmy, w gwiazdy się obrócimy

Pierwiastki, z których się składamy, na przykład węgiel, azot i tlen, powstają dzięki śmierci mało masywnych gwiazd, jak nasze Słońce. W wyniku eksplozji supernowej powstaje tlen. Nasze ukochane złoto i srebro są efektem procesu jeszcze rzadszego – zlania się dwóch gwiazd neutronowych. Każdy atom węgla, tlenu i azotu w naszym ciele – kiedyś był obecny we wnętrzu gwiazdy. Bez nich nie moglibyśmy zaistnieć. Jesteśmy dziećmi gwiazd.