Prof. Grzegorz ŁĘCICKI

Emerytowany prof. UKSW, dr hab., teolog mediów i komunikacji, badacz mediów audiowizualnych. Inicjator i pomysłodawca publikowanej przez Wydawnictwo Naukowe UKSW od 2017 r. serii wydawniczej „Film z klapsem” wyróżnionej w 2023 r. nagrodą Feniks przyznaną przez Stowarzyszenia Wydawców Katolickich w kategorii seria wydawnicza/dzieła zebrane.

Prof. Grzegorz ŁĘCICKI: Mądrość filmu
Prof. Grzegorz ŁĘCICKI

Prof. Grzegorz ŁĘCICKI

Mądrość filmu

Film może być przekazicielem swoistej mądrości życiowej, wiedzy oraz doświadczenia pozwalających na lepsze rozpoznawanie prawdy, dobra i piękna w konfrontacji z fałszem, złem i brzydotą.