Prof. Jean WINAND

Wybitny belgijski egiptolog. Jest profesorem egiptologii na Uniwersytecie w Liège, gdzie kieruje służbą egiptologiczną. W latach 2010-2017 był dziekanem Wydziału Filozofii i Literatury Uniwersytetu w Liège.

Prof. Jean WINAND: Egipt przed Champollionem
Prof. Jean WINAND

Prof. Jean WINAND

Egipt przed Champollionem

27 września 1822 roku Jean-François Champollion zdołał odczytać na kamieniu z Rosetty zapisane fonetycznie imię Ptolemeusza. Wyliczył 864 odrębne znaki hieroglificzne, które składają się na złożony system.