Prof. Maciej J. OGORZAŁEK

Profesor zwyczajny na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kieruje zakładem Technologii Informatycznych. Członek rzeczywisty PAN, członek Academia Europaea.