Prof. Piotr MADAJCZYK

Historyk, wykładowca akademicki, redaktor naczelny „Rocznika Polsko-Niemieckiego”. Od 2006 r. kieruje Zakładem Studiów nad Niemcami w Instytucie Studiów Politycznych PAN.

Prof. Piotr MADAJCZYK: Polski Marzec ’68 widziany z Niemiec Zachodnich
Prof. Piotr MADAJCZYK

Prof. Piotr MADAJCZYK

Polski Marzec ’68 widziany z Niemiec Zachodnich

Wpływ wydarzeń 1968 r. na stosunki polsko-niemieckie był niewielki, co widoczne stało się już po 1970 r., gdy rozpoczął się proces ich normalizacji. Miały one jednak wpływ na obraz Polski i polskiego społeczeństwa w Niemczech.