Prof. Ryszard LEGUTKO

Filozof, publicysta, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, tłumacz i komentator dzieł Platona. Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Ryc. Fabien CLAIREFOND

Prof. Ryszard LEGUTKO: Musimy liczyć na siebie
Prof. Ryszard LEGUTKO

Prof. Ryszard LEGUTKO

Prof. Ryszard LEGUTKO: Musimy liczyć na siebie

Oczywiście trzeba zawierać sojusze, ale nasze doświadczenie pod tym względem powinno nas skłaniać do ostrożności. Liczyć dziś na Unię to tak, jak w 1939 roku liczyć na Wielką Brytanię i Francję.

Prof. Ryszard LEGUTKO: O upadku inteligencji
Prof. Ryszard LEGUTKO

Prof. Ryszard LEGUTKO

Prof. Ryszard LEGUTKO: O upadku inteligencji

Sądziłem kiedyś, że polska inteligencja przetrwa, ale pomyliłem się. Przeceniłem wpływ „Solidarności” na zachowania naszych elit, nie zauważyłem przyrodzonego polskiej klasie intelektualnej połączenia pychy i poddaństwa.