Prof. Wojciech CWALINA

Kierownik Katedry Psychologii Społecznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Członek Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN.

Prof. Wojciech CWALINA: Polityczna gra w zaufanie
Prof. Wojciech CWALINA

Prof. Wojciech CWALINA

Polityczna gra w zaufanie

Politycy tkwią w biznesie, w którym towarem jest nadzieja. Nadzieja ta wiąże się z przekonywaniem ludzi, że to właśnie ten konkretny polityk lub tylko ta partia gwarantuje skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, stabilność społeczną i wzrost gospodarczy kraju.