Tomasz SZATKOWSKI

Ambasador RP przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).