Tomasz ZARYCKI

Socjolog, geograf społeczny, dr hab., profesor w Instytucie Studiów Społecznych UW. Zajmuje się socjologią polityki i kultury, geografią polityczną oraz analizą dyskursu. Autor m.in.: Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski (1997), Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i Rosji (2008), Peryferie. Nowe ujęcie zależności centro-peryferyjnych (2009), Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe (2014).

polecamy

Tomasz ZARYCKI