TSF Jazz Radio

Tomasz ZARYCKI

Socjolog, geograf społeczny, dr hab., profesor w Instytucie Studiów Społecznych UW. Zajmuje się socjologią polityki i kultury, geografią polityczną oraz analizą dyskursu. Autor m.in.: Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski (1997), Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i Rosji (2008), Peryferie. Nowe ujęcie zależności centro-peryferyjnych (2009), Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe (2014).

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam