Tomasz ZARYCKI

Socjolog, geograf społeczny, dr hab., profesor w Instytucie Studiów Społecznych UW. Zajmuje się socjologią polityki i kultury, geografią polityczną oraz analizą dyskursu. Autor m.in.: Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski (1997), Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i Rosji (2008), Peryferie. Nowe ujęcie zależności centro-peryferyjnych (2009), Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe (2014).

Tomasz ZARYCKI: Jakie elity dla rozwoju Polski?
Tomasz ZARYCKI

Tomasz ZARYCKI

Jakie elity dla rozwoju Polski?

Inteligencja dominuje nad elitami ekonomicznymi i politycznymi. W efekcie, bardziej niż na budowie nowoczesnej gospodarki czy sprawnego państwa wysiłki elit koncentrują się w Polsce na kwestiach kulturowo-tożsamościowych. Czy skupiając się na nich, uda nam się jednak zmienić dotychczasowy model gospodarczy?