Yves CONGAR OP

(1904-1995) francuski zakonnik dominikański, ksiądz i teolog. Najbardziej znany jest ze swojego wpływu na Sobór Watykański II. W 1994 roku został mianowany kardynałem Kościoła katolickiego.

Yves CONGAR OP: Tradycja jako przekaz
Yves CONGAR OP

Yves CONGAR OP

Tradycja jako przekaz

Z misją mamy do czynienia wtedy, gdy ktoś za czyimś pośrednictwem realizuje zadanie, do którego jest zobowiązany, z tradycją zaś wtedy, gdy jeden i ten sam przedmiot jest kolejno przekazywany innym osobom, poczynając od pierwszego właściciela.