Natalia MARSZAŁEK, Aleksandra SOWA: It’s data security, głupcze! Bezpieczeństwo w roku ognistego koguta
Aleksandra SOWANatalia MARSZAŁEK

Aleksandra SOWA
Natalia MARSZAŁEK

It’s data security, głupcze!
Bezpieczeństwo w roku ognistego koguta

Od maja 2018 r. firmy, którym udowodni się naruszenia ochrony danych osobowych (dotyczy to danych osób zamieszkujących kraje UE) podlegają jednolitym karom pieniężnym w wysokości do 20 mln EUR lub do 4% całkowitego rocznego obrotu – w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.