Bogusław GRABOWSKI: Rozłam międzygeneracyjny. Frustracja, stereotypy, hipokryzja
Bogusław GRABOWSKI

Bogusław GRABOWSKI

Rozłam międzygeneracyjny.
Frustracja, stereotypy, hipokryzja

Konflikt jest tym trudniejszy do rozwiązania, że obydwie skłócone generacje nie potrafią się ze sobą komunikować. Młodsi postrzegają starszych jako generację w sposób nieuprawniony samozadowoloną. Z kolei starsi patrzą na młodych jako na pokolenie w sposób nieuprawniony roszczeniowe, domagające się pewnych przywilejów i gwarancji dobrobytu bez istotnego nakładu pracy.