Prof. Andrzej JAJSZCZYK: Badania naukowe zmieniają nasz świat
Prof. Andrzej JAJSZCZYK

Prof. Andrzej JAJSZCZYK

Badania naukowe zmieniają nasz świat

Najbardziej ambitne europejskie projekty badawcze realizowano w trzech dużych obszarach nauki: naukach o życiu, naukach ścisłych i technicznych oraz naukach społecznych i humanistycznych.