Michał BONI: "Bezpieczeństwo i prywatność. Przypadek francuski"
Michał BONI

Michał BONI

"Bezpieczeństwo i prywatność. Przypadek francuski"

Uporządkowanie reguł działania służb specjalnych przydałoby się we wszystkich krajach europejskich — bo niezbędne jest ich dostosowanie do wymiaru cyfrowego z jednej strony, a z drugiej — do lepszego poszanowania fundamentalnych praw. Francja podjęła ten wysiłek — i oby po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości dokończyła sprawę.