Konrad BIAŁOSZEWSKI: "Dowód osobisty z elektroniczną wkładką. O projekcie pl.ID raz jeszcze"
Konrad BIAŁOSZEWSKI

Konrad BIAŁOSZEWSKI

"Dowód osobisty z elektroniczną wkładką. O projekcie pl.ID raz jeszcze"

Dowód osobisty nowego wzoru należy utrzymać w obecnym kształcie z jednoczesnym uzupełnieniem go o warstwę elektroniczną. Czy jest to trudne? Na pewno nie. Opracowano standardy zarówno dla dokumentów takich jak dowód osobisty oraz karta pobytu, jak i dla ich warstwy elektronicznej w różnych stopniach rozwinięcia. Jest to tzw. EU-ID. System został wdrożony m.in. w Niemczech.