Dominik DUBIEL SJ: Potrzebujemy Chopina. Szkic o duchowości muzyki
Dominik DUBIEL SJ

Dominik DUBIEL SJ

Dominik DUBIEL SJ: Potrzebujemy Chopina.
Szkic o duchowości muzyki

Nie chciałbym nadinterpretować muzyki Chopina i dopowiadać do jego twórczości mistycznej teologii, z którą być może on sam by się nie utożsamił. Niewątpliwym faktem jednak jest, że Chopin był geniuszem i człowiekiem łączącym w sobie różne światy.