Frank-Walter STEINMEIER: "Europa to źródło naszej siły"
Frank-Walter STEINMEIER

Frank-Walter STEINMEIER

"Europa to źródło naszej siły"

Na różne sposoby USA, Rosja i Chiny proponują Niemcom uprzywilejowane stosunki. Ale choć chcemy zachować i wzmacniać dwustronne relacje z ważnymi krajami partnerskimi, jeśli chodzi o kształtowanie rozwoju świata, to możemy działać skutecznie jedynie w solidnych ramach europejskich.