Prof. Michał KLEIBER: Innowacje społeczne - ważne czy tylko modne?
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER: Innowacje społeczne
- ważne czy tylko modne?

Innowacje społeczne znalazły swoje ważne miejsce w naszym ekosystemie innowacji, stanowiąc platformę współpracy naukowców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, pracowników instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu, administracji publicznej. Powodują trwałą zmianę w funkcjonowaniu grup społecznych.