Kazimierz M.UJAZDOWSKI: "Polskie fascynacje V Republiką"
Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

"Polskie fascynacje V Republiką"

V Republika z silną władzą prezydenta, osłabieniem pozycji partii politycznych i wszechwładzy parlamentu jest ustrojem, który daje Francji możliwość zajęcia wyróżnionej pozycji w Europie. To udany projekt budowy państwa, dzięki któremu można panować nad swoim losem, to ustrój z przywództwem państwowym i z władzą, która nie ucieka od odpowiedzialności.