Prof. Leszek PACHOLSKI: "Polska nauka. A gdybyśmy wprowadzili kodeks honorowy?" Prof. Leszek PACHOLSKI: "Polska nauka. A gdybyśmy wprowadzili kodeks honorowy?"
Prof. Leszek PACHOLSKI

Prof. Leszek PACHOLSKI

"Polska nauka. A gdybyśmy wprowadzili kodeks honorowy?"

“Podniesienie poziomu polskich uniwersytetów nie będzie możliwe bez przywrócenia szacunku dla zaufania i uczciwości. Prokuratorzy nas nie wyręczą. Musimy to zrobić sami. Wierzę, że możemy” – pisze prof. Leszek Pacholski i proponuje rozwiązanie podpatrzone gdzie indziej: akademicki kodeks honorowy, który w najlepszych amerykańskich uczelniach reguluje zasady etyczne dotyczące studiów i badań naukowych.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam