Prof. Adam D. ROTFELD: Koniec koncertu mocarstw
Prof. Adam D. ROTFELD

Prof. Adam D. ROTFELD

Koniec koncertu mocarstw

Jesteśmy w momencie próby wmanewrowywania Rzeczypospolitej w takie konstrukcje geopolityczne, by przestała być elementem spoistości UE i NATO, lecz stała się krajem, którego polityka będzie prowadziła do destabilizacji i braku zaufania w naszym regionie.