Prof. Andrzej ZYBAŁA

Kultura umysłowa Polaków. Dlaczego myślimy tak, jak myślimy?

Prof. Jan ZIELONKA

Unia Europejska. Rekonstrukcja albo śmierć

Stefan DUNIN-WĄSOWICZ

Młodzi wobec trójpolówki pracy

Mirosław TARAS

Zakończmy w Polsce erę jaskiniowców

Piotr KORYŚ

Błędne koło polskiego rozwoju. Po raz szósty w dziejach mamy szansę

Andrzej HALESIAK

Wyjdźmy z bezimiennego rozwoju Polski

Prof. Anna CEGIEŁA

Jaka polszczyzna, taka wspólnota Polaków

Jan SZOMBURG

Największe wyzwanie stojące przed Polską? Wyzwanie dojrzałości

Bogusław GRABOWSKI

Rozłam międzygeneracyjny. Frustracja, stereotypy, hipokryzja

Kongres Obywatelski

.Kongres Obywatelski [LINK] to nie tylko miejsce corocznych spotkań obywateli z całej Polski, ale także całoroczne przedsięwzięcie, którego celem jest uczynienie z Polski lepszego miejsca do pracy, życia i rozwoju. Chcemy to czynić poprzez autorefleksję, wymianę dobrej energii i budowanie poczucia wspólnoty w duchu wzajemnego szacunku i uznania.

W ramach inicjatyw Kongresu Obywatelskiego pokazujemy, że choć działamy w różnych dziedzinach, mamy często odmienne wrażliwości ideowe i poglądy polityczne, reprezentujemy różne pokolenia, to potrafimy ze sobą rozmawiać i wypracowywać wspólne, strategiczne myślenie o rozwoju Polski.

Impulsem do rozwoju tego przedsięwzięcia była wola uczestników I Kongresu Obywatelskiego, który odbył się na Politechnice Warszawskiej 12 listopada 2005 r.

.Dzięki konsekwencji w budowaniu obywatelskiej wspólnoty i poczucia odpowiedzialności za naszą przyszłość, w ciągu ponad dziesięciu lat działania, Kongres Obywatelski stał się również niesformalizowaną wspólnotą Polaków aktywnie działających na rzecz dobrej przyszłości naszego kraju, wspólnie „wyprzedzających przyszłość” i zastanawiających się nad kluczowymi drogami ku dalszemu rozwojowi Polski.

„Kongres Obywatelski to przestrzeń kształtowania dojrzałości Polaków i Polski”

.Celami Kongresu są w szczególności:

Realizacji tych celów służą: ogólnopolskie i regionalne Kongresy Obywatelskie, debaty lokalne prowadzone w całej Polsce, thinkletter „Idee dla Polski” wydawany regularnie przez cały rok, publikacje książkowe w ramach serii wydawniczej „Wolność i Solidarność”, publikacje prasowe.

Organizatorem Kongresu Obywatelskiego jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Dr Jan Szomburg
Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową,
Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Jan SZOMBURG

Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej ZYBAŁA

Andrzej KRAJEWSKI

Prof. Jan ZIELONKA

Katarzyna ZAWODNA

Agnieszka LENARTOWICZ-ŁYSIK

Piotr SZUMLEWICZ

Stefan DUNIN-WĄSOWICZ

Michał ŁUCZEWSKI

Mirosław TARAS

Piotr KORYŚ

Andrzej HALESIAK

Prof. Anna CEGIEŁA

Tomasz ZARYCKI

Jan SZOMBURG

Jan SZOMBURG

Bogusław GRABOWSKI