Wszystko Co Najważniejsze

Prof. Jan ZIELONKA: Unia Europejska.
Rekonstrukcja albo śmierć

Jan SZOMBURG: Największe wyzwanie stojące przed Polską? Wyzwanie dojrzałości

Prof. Anna CEGIEŁA: Jaka polszczyzna, taka wspólnota Polaków

Prof. Andrzej ZYBAŁA: Kultura umysłowa Polaków.
Dlaczego myślimy tak, jak myślimy?

Bogusław GRABOWSKI: Rozłam międzygeneracyjny.
Frustracja, stereotypy, hipokryzja

Kongres Obywatelski

Mirosław TARAS: Zakończmy w Polsce erę jaskiniowców

Andrzej HALESIAK: Wyjdźmy z bezimiennego rozwoju Polski

Stefan DUNIN-WĄSOWICZ: Młodzi wobec trójpolówki pracy

Piotr KORYŚ: Błędne koło polskiego rozwoju.
Po raz szósty w dziejach mamy szansę

Édito

Jan Szomburg

Jan Szomburg

„Kongres Obywatelski to przestrzeń kształtowania dojrzałości Polaków i Polski”

.Kongres Obywatelski [LINK] to nie tylko miejsce corocznych spotkań obywateli z całej Polski, ale także całoroczne przedsięwzięcie, którego celem jest uczynienie z Polski lepszego miejsca do pracy, życia i rozwoju. Chcemy to czynić poprzez autorefleksję, wymianę dobrej energii i budowanie poczucia wspólnoty w duchu wzajemnego szacunku i uznania.

W ramach inicjatyw Kongresu Obywatelskiego pokazujemy, że choć działamy w różnych dziedzinach, mamy często odmienne wrażliwości ideowe i poglądy polityczne, reprezentujemy różne pokolenia, to potrafimy ze sobą rozmawiać i wypracowywać wspólne, strategiczne myślenie o rozwoju Polski.

Impulsem do rozwoju tego przedsięwzięcia była wola uczestników I Kongresu Obywatelskiego, który odbył się na Politechnice Warszawskiej 12 listopada 2005 r.

.Dzięki konsekwencji w budowaniu obywatelskiej wspólnoty i poczucia odpowiedzialności za naszą przyszłość, w ciągu ponad dziesięciu lat działania, Kongres Obywatelski stał się również niesformalizowaną wspólnotą Polaków aktywnie działających na rzecz dobrej przyszłości naszego kraju, wspólnie „wyprzedzających przyszłość” i zastanawiających się nad kluczowymi drogami ku dalszemu rozwojowi Polski.

.Celami Kongresu są w szczególności:

  • tworzenie możliwości przyjaznych spotkań oraz wymiany myśli i emocji Polaków o różnych orientacjach ideowych i politycznych, o różnym statusie społecznym, reprezentujących różne środowiska społeczno-zawodowe i różne pokolenia, zarówno z Polski lokalnej jak i metropolitalnej,
  • wydobywanie mądrości zbiorowej Polaków w myśleniu o całościowo rozumianym i inkluzywnym rozwoju wykorzystującym wszystkie zasoby i talenty naszego społeczeństwa,
  • stymulowanie rozwoju kulturowo-mentalnego Polaków służącego wzmacnianiu naszej tożsamości, podmiotowości oraz zbiorowej dojrzałości,
  • krzewienie kultury uznania i poszanowania godności ludzkiej jako podstawy współżycia społecznego i budowania dobrych relacji społecznych.

Realizacji tych celów służą: ogólnopolskie i regionalne Kongresy Obywatelskie, debaty lokalne prowadzone w całej Polsce, thinkletter „Idee dla Polski” wydawany regularnie przez cały rok, publikacje książkowe w ramach serii wydawniczej „Wolność i Solidarność”, publikacje prasowe.

Organizatorem Kongresu Obywatelskiego jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Dr Jan Szomburg
Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową,
Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Kongres Obywatelski

Prof. Jan ZIELONKA
Unia Europejska.
Rekonstrukcja albo śmierć

Największym problemem, jaki dotyka dziś UE jest kryzys legitymizacji władzy. Europejczycy są sfrustrowani tym, że mają mandat wyborczy, lecz de facto nie mają głosu. Stracili zaufanie do polityków, którzy nie rozwiązują ich podstawowych problemów.

Katarzyna ZAWODNA
Zrozumieć młode pokolenie

Tylko te firmy, które rozumieją, że młode pokolenie jest jedną ze stron w dyskusji i wsłuchują się w jego głos, mają szansę na uwolnienie drzemiącego w nim potencjału.

Agnieszka LENARTOWICZ-ŁYSIK
Młodzi w potrzasku oczekiwań i możliwości

Każde społeczeństwo jest złożone z wielu kolejnych pokoleń ludzi, które tworzą jego ciągłość w kontekście historyczno-politycznego trwania i ekonomicznego rozwoju. Młodsze generacje zawsze były przedmiotem troski generacji starszych, zstępnych. „Aby Wam żyło się lepiej” – to właśnie często młodzież słyszy od swoich rodziców i dziadków.

Piotr SZUMLEWICZ
Ucywilizować rynek pracy

Dziś młodzi ludzie są uczeni, by w dorosłym życiu zostawać biznesmenami troszczącymi się o własną firmę, o swój własny interes. Rzadko kiedy nakierowuje się ich na wartości takie, jak empatia czy solidarność. Zapomina się przy tym, że większość młodych tymi biznesmenami wcale nie zostanie.

Mirosław TARAS
Zakończmy w Polsce erę jaskiniowców

Polacy są trochę jak jaskiniowcy. Nieufni, niechętni do współpracy, dbający tylko o siebie siedzimy zamknięci w swoich jaskiniach. Prowadzimy tam swoje drobne jaskiniowe interesiki – jednym razem ściągniemy na egzaminie, innym razem wepchniemy się bez pardonu w kolejkę.

Andrzej HALESIAK
Wyjdźmy z bezimiennego rozwoju Polski

Czy dalej chcemy pozycjonować się jako podwykonawca? Czy nasi świetni programiści mają pisać programy, które pod swoją marką sprzedadzą za granicą światowi potentaci? Czy też może będziemy w stanie wykorzystać polskich informatyków do tworzenia własnych, rozpoznawalnych globalnie produktów i marek?

Tomasz ZARYCKI
Jakie elity dla rozwoju Polski?

Inteligencja dominuje nad elitami ekonomicznymi i politycznymi. W efekcie, bardziej niż na budowie nowoczesnej gospodarki czy sprawnego państwa wysiłki elit koncentrują się w Polsce na kwestiach kulturowo-tożsamościowych. Czy skupiając się na nich, uda nam się jednak zmienić dotychczasowy model gospodarczy?

Piotr KORYŚ
Błędne koło polskiego rozwoju.
Po raz szósty w dziejach mamy szansę

Za każdym razem, gdy nasza gospodarka nabierała rozpędu, „odbijała się” od tej granicy i wielu lat potrzebowała na to, by po raz kolejny się do niej zbliżyć. Dowodzi to, że w skali świata byliśmy i nadal jesteśmy peryferium. Czy tym razem uda nam się przebić historyczny sufit rozwojowy i zbliżyć do światowej „pierwszej ligi”?

Jan SZOMBURG
Największe wyzwanie stojące przed Polską? Wyzwanie dojrzałości

Mając takie predyspozycje możemy z ufnością patrzeć w przyszłość. Musimy się tylko lepiej poukładać wewnętrznie – wyrównać szanse, zadbać o lepsze relacje społeczne, lepiej i szerzej dystrybuować szacunek, budować sieci wzajemnego wsparcia, docenić i otwierać szanse przed Polską lokalną, partnersko poukładać relacje międzypokoleniowe.

Jan SZOMBURG
Edukacja do dojrzałości

Do najważniejszej dziedziny urasta dziś szeroko rozumiana EDUKACJA. Nie jako towar, który można zestandaryzować i sprzedawać jak usługę, ale jako proces wzrostu do dojrzałości – zarówno tej indywidualnej, jak i zbiorowej.

Bogusław GRABOWSKI
Rozłam międzygeneracyjny.
Frustracja, stereotypy, hipokryzja

Konflikt jest tym trudniejszy do rozwiązania, że obydwie skłócone generacje nie potrafią się ze sobą komunikować. Młodsi postrzegają starszych jako generację w sposób nieuprawniony samozadowoloną. Z kolei starsi patrzą na młodych jako na pokolenie w sposób nieuprawniony roszczeniowe, domagające się pewnych przywilejów i gwarancji dobrobytu bez istotnego nakładu pracy.