.Kongres Obywatelski [LINK] to nie tylko miejsce corocznych spotkań obywateli z całej Polski, ale także całoroczne przedsięwzięcie, którego celem jest uczynienie z Polski lepszego miejsca do pracy, życia i rozwoju. Chcemy to czynić poprzez autorefleksję, wymianę dobrej energii i budowanie poczucia wspólnoty w duchu wzajemnego szacunku i uznania. W ramach inicjatyw Kongresu Obywatelskiego pokazujemy, że choć działamy w różnych dziedzinach, mamy często odmienne wrażliwości ideowe i poglądy polityczne, reprezentujemy różne pokolenia, to potrafimy ze sobą rozmawiać i wypracowywać wspólne, strategiczne myślenie o rozwoju Polski. Impulsem do rozwoju tego przedsięwzięcia była wola uczestników I Kongresu Obywatelskiego, który odbył się na Politechnice Warszawskiej 12 listopada 2005 r. .Dzięki konsekwencji w budowaniu obywatelskiej wspólnoty i poczucia odpowiedzialności za naszą przyszłość, w ciągu ponad dziesięciu lat działania, Kongres Obywatelski stał się również niesformalizowaną wspólnotą Polaków aktywnie działających na rzecz dobrej przyszłości naszego kraju, wspólnie „wyprzedzających przyszłość” i zastanawiających się nad kluczowymi drogami ku dalszemu rozwojowi Polski.

„Kongres Obywatelski to przestrzeń kształtowania dojrzałości Polaków i Polski”

.Celami Kongresu są w szczególności:

Realizacji tych celów służą: ogólnopolskie i regionalne Kongresy Obywatelskie, debaty lokalne prowadzone w całej Polsce, thinkletter „Idee dla Polski” wydawany regularnie przez cały rok, publikacje książkowe w ramach serii wydawniczej „Wolność i Solidarność”, publikacje prasowe.

Organizatorem Kongresu Obywatelskiego jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Dr Jan Szomburg
Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową,
Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Jan SZOMBURG

Katarzyna ZAWODNA: Zrozumieć młode pokolenie
Katarzyna ZAWODNA

Katarzyna ZAWODNA

Zrozumieć młode pokolenie

Tylko te firmy, które rozumieją, że młode pokolenie jest jedną ze stron w dyskusji i wsłuchują się w jego głos, mają szansę na uwolnienie drzemiącego w nim potencjału.

Agnieszka LENARTOWICZ-ŁYSIK: Młodzi w potrzasku oczekiwań i możliwości
Agnieszka LENARTOWICZ-ŁYSIK

Agnieszka LENARTOWICZ-ŁYSIK

Młodzi w potrzasku oczekiwań i możliwości

Każde społeczeństwo jest złożone z wielu kolejnych pokoleń ludzi, które tworzą jego ciągłość w kontekście historyczno-politycznego trwania i ekonomicznego rozwoju. Młodsze generacje zawsze były przedmiotem troski generacji starszych, zstępnych. „Aby Wam żyło się lepiej” – to właśnie często młodzież słyszy od swoich rodziców i dziadków.

Piotr SZUMLEWICZ: Ucywilizować rynek pracy
Piotr SZUMLEWICZ

Piotr SZUMLEWICZ

Ucywilizować rynek pracy

Dziś młodzi ludzie są uczeni, by w dorosłym życiu zostawać biznesmenami troszczącymi się o własną firmę, o swój własny interes. Rzadko kiedy nakierowuje się ich na wartości takie, jak empatia czy solidarność. Zapomina się przy tym, że większość młodych tymi biznesmenami wcale nie zostanie.

Stefan DUNIN-WĄSOWICZ: Młodzi wobec trójpolówki pracy
Stefan DUNIN-WĄSOWICZ

Stefan DUNIN-WĄSOWICZ

Młodzi wobec trójpolówki pracy

Dotychczasowa wizja dobrobytu, oparta na ciągłym kreowaniu iluzji potrzeb oraz niekończącej się spirali produkcji i konsumpcji przedmiotów i usług, wyczerpuje się.

Prof. Anna CEGIEŁA: Jaka polszczyzna, taka wspólnota Polaków
Prof. Anna CEGIEŁA

Prof. Anna CEGIEŁA

Jaka polszczyzna, taka wspólnota Polaków

Na pytanie o to, jakim językiem mówić, by budować wspólnotę, jest tylko jedna odpowiedź – mówić językiem ku drugiemu człowiekowi. Nie przeciw niemu. Mówić dla niego.

Mirosław TARAS: Zakończmy w Polsce erę jaskiniowców
Mirosław TARAS

Mirosław TARAS

Zakończmy w Polsce erę jaskiniowców

Polacy są trochę jak jaskiniowcy. Nieufni, niechętni do współpracy, dbający tylko o siebie siedzimy zamknięci w swoich jaskiniach. Prowadzimy tam swoje drobne jaskiniowe interesiki – jednym razem ściągniemy na egzaminie, innym razem wepchniemy się bez pardonu w kolejkę.

Andrzej HALESIAK: Wyjdźmy z bezimiennego rozwoju Polski
Andrzej HALESIAK

Andrzej HALESIAK

Wyjdźmy z bezimiennego rozwoju Polski

Czy dalej chcemy pozycjonować się jako podwykonawca? Czy nasi świetni programiści mają pisać programy, które pod swoją marką sprzedadzą za granicą światowi potentaci? Czy też może będziemy w stanie wykorzystać polskich informatyków do tworzenia własnych, rozpoznawalnych globalnie produktów i marek?

Tomasz ZARYCKI: Jakie elity dla rozwoju Polski?
Tomasz ZARYCKI

Tomasz ZARYCKI

Jakie elity dla rozwoju Polski?

Inteligencja dominuje nad elitami ekonomicznymi i politycznymi. W efekcie, bardziej niż na budowie nowoczesnej gospodarki czy sprawnego państwa wysiłki elit koncentrują się w Polsce na kwestiach kulturowo-tożsamościowych. Czy skupiając się na nich, uda nam się jednak zmienić dotychczasowy model gospodarczy?

Piotr KORYŚ: Błędne koło polskiego rozwoju. Po raz szósty w dziejach mamy szansę
Piotr KORYŚ

Piotr KORYŚ

Błędne koło polskiego rozwoju.
Po raz szósty w dziejach mamy szansę

Za każdym razem, gdy nasza gospodarka nabierała rozpędu, „odbijała się” od tej granicy i wielu lat potrzebowała na to, by po raz kolejny się do niej zbliżyć. Dowodzi to, że w skali świata byliśmy i nadal jesteśmy peryferium. Czy tym razem uda nam się przebić historyczny sufit rozwojowy i zbliżyć do światowej „pierwszej ligi”?

Prof. Jan ZIELONKA: Unia Europejska. Rekonstrukcja albo śmierć
Prof. Jan ZIELONKA

Prof. Jan ZIELONKA

Unia Europejska.
Rekonstrukcja albo śmierć

Największym problemem, jaki dotyka dziś UE jest kryzys legitymizacji władzy. Europejczycy są sfrustrowani tym, że mają mandat wyborczy, lecz de facto nie mają głosu. Stracili zaufanie do polityków, którzy nie rozwiązują ich podstawowych problemów.

Jan SZOMBURG: Największe wyzwanie stojące przed Polską? Wyzwanie dojrzałości
Jan SZOMBURG

Jan SZOMBURG

Największe wyzwanie stojące przed Polską? Wyzwanie dojrzałości

Mając takie predyspozycje możemy z ufnością patrzeć w przyszłość. Musimy się tylko lepiej poukładać wewnętrznie – wyrównać szanse, zadbać o lepsze relacje społeczne, lepiej i szerzej dystrybuować szacunek, budować sieci wzajemnego wsparcia, docenić i otwierać szanse przed Polską lokalną, partnersko poukładać relacje międzypokoleniowe.

Bogusław GRABOWSKI: Rozłam międzygeneracyjny. Frustracja, stereotypy, hipokryzja
Bogusław GRABOWSKI

Bogusław GRABOWSKI

Rozłam międzygeneracyjny.
Frustracja, stereotypy, hipokryzja

Konflikt jest tym trudniejszy do rozwiązania, że obydwie skłócone generacje nie potrafią się ze sobą komunikować. Młodsi postrzegają starszych jako generację w sposób nieuprawniony samozadowoloną. Z kolei starsi patrzą na młodych jako na pokolenie w sposób nieuprawniony roszczeniowe, domagające się pewnych przywilejów i gwarancji dobrobytu bez istotnego nakładu pracy.

Jan SZOMBURG: Edukacja do dojrzałości
Jan SZOMBURG

Jan SZOMBURG

Edukacja do dojrzałości

Do najważniejszej dziedziny urasta dziś szeroko rozumiana EDUKACJA. Nie jako towar, który można zestandaryzować i sprzedawać jak usługę, ale jako proces wzrostu do dojrzałości – zarówno tej indywidualnej, jak i zbiorowej.