Mateusz GÓROWSKI: "Rządowy program darmowych podręczników to fikcja. Monopol wydawniczy domyka się"
Mateusz GÓROWSKI

Mateusz GÓROWSKI

"Rządowy program darmowych podręczników to fikcja. Monopol wydawniczy domyka się"

Państwo niestety oddało de facto cały ten rynek monopolowi, nie pozostawiło sobie ani jednej „złotej akcji”, pozbawiło się wpływu na jedno najważniejszych ogniw systemu edukacji – z czego mianowicie dzieci będą się uczyć. Ciekawym problemem będzie także możliwość dowolnego wpływania na treści prezentowane w podręcznikach powstających pod presją ich wytwórcy, wówczas już jedynego, który pozostał.

Mateusz GÓROWSKI: "Korupcja w szkołach: pakietyzacja, uzależnienie i prezenty od wydawców podręczników szkolnych"
Mateusz GÓROWSKI

Mateusz GÓROWSKI

"Korupcja w szkołach

Setki przedstawicieli handlowych odwiedzają szkoły każdego dnia, oferując zawieranie długoterminowych umów, na mocy których dyrektorzy szkół zobowiązują się do wprowadzenia w podległej im placówce podręcznika wskazanego przez wydawcę. Dyrektor, podpisując takie zobowiązanie, dopuszcza się przestępstwa.