DOKUMENT: Media Detox. Jak rozpoznać uzależnienie od sieci. I co dalej
Instytut Nowych Mediów

Instytut Nowych Mediów

DOKUMENT: Media Detox.
Jak rozpoznać uzależnienie od sieci. I co dalej

Uniwersytet w Montrealu przygotował ulotkę – mały przewodnik zapobiegania nadmiernemu użytkowaniu internetu i nowych technologii zawierający informacje i metody pomocy sobie lub osobom bliskim. Dokument epoki, w którym po raz pierwszy w ulotce do szerokiej publiczności nadmierne korzystanie z sieci postawiono w jednym szeregu z papierosami, alkoholem i narkotykami.