Anna BIAŁOSZEWSKA: "Media publiczne tworzą dziś obywatele"
Anna BIAŁOSZEWSKA

Anna BIAŁOSZEWSKA

"Media publiczne tworzą dziś obywatele"

“Służby publicznej brak mi dziś w mediach. Nie dziwię się więc, że coraz częściej ludzie przenoszą się ze swoją potrzebą uczestniczenia w życiu społecznym do sieci. To tam tworzymy dziś media publiczne. To tam przeniosły się rzeczywiste media i rzeczywista debata o sprawach najważniejszych” – pisze Anna Białoszewska, redaktor naczelna “Wszystko Co Najważniejsze”.