Jan CIEŃSKI: "Początek polskiej transformacji. Od towarzyszy do kapitalistów"
Jan CIEŃSKI

Jan CIEŃSKI

"Początek polskiej transformacji. Od towarzyszy do kapitalistów"

Pod koniec lat 90. polscy politycy stali się dużo bardziej świadomi ryzyka, jakie wiąże się z bliskimi relacjami z podejrzanymi biznesmenami; równolegle zwiększyła się skuteczność działania urzędów i wymiaru sprawiedliwości, częściowo dzięki dostosowywaniu polskich przepisów do unijnych regulacji.