Kazimierz M.UJAZDOWSKI: "Pojednanie narodów przeciw Jałcie. Orędzie biskupów polskich do niemieckich braci"
Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

"Pojednanie narodów przeciw Jałcie. Orędzie biskupów polskich do niemieckich braci"

Myśl chrześcijańska widząca ludzkość jako zjednoczoną rodzinę narodów – z największą siłą odpowiadała na niebezpieczeństwo egoizmu narodowego i klasowego. Nic dziwnego, że prekursorów integracji europejskiej: Schumana i Gasperiego ukształtowała chrześcijańska tradycja myślenia o sprawach publicznych. Te same przesłanki legły u podstaw myśli polskich biskupów.