Papież FRANCISZEK: Pilnie trzeba wzmacniać komunikację pozbawioną wrogości
Papież FRANCISZEK

Papież FRANCISZEK

Pilnie trzeba wzmacniać komunikację pozbawioną wrogości

Po tym, jak w poprzednich latach rozważaliśmy czasowniki: „pójść i zobaczyć” oraz „słuchać”, jako warunki dobrej komunikacji, w tym Orędziu na 57. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu chciałbym skupić się na „mówieniu z sercem”.

Papież Franciszek: Dziennikarz - strażnik wiadomości
Papież FRANCISZEK

Papież FRANCISZEK

Dziennikarz - strażnik wiadomości

Dziennikarstwo bez udawania, wrogie fałszom, sloganom dla efektu i spektakularnym deklaracjom.  Dziennikarstwo uprawiane przez osoby dla osób, pojmujące siebie jako służba wszystkim ludziom; dziennikarstwo, które nie spalałoby wiadomości, ale angażowało by się w poszukiwanie prawdziwych przyczyn konfliktów, aby sprzyjać ich dogłębnemu zrozumieniu; dziennikarstwo zaangażowane we wskazywanie rozwiązań alternatywnych dla eskalacji wrzasku i przemocy słownej.

Papież FRANCISZEK: Orędzie na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Papież FRANCISZEK

Papież FRANCISZEK

Orędzie na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Chciałbym zachęcić wszystkich do komunikacji konstruktywnej, która odrzucając uprzedzenia wobec innych, sprzyjałaby kulturze spotkania, dzięki której możemy nauczyć się postrzegania rzeczywistości ze świadomą ufnością. Musimy przerwać błędne koło niepokoju i spiralę lęku, będące owocem nawyku koncentrowania uwagi na „złych wiadomościach”.

Papież FRANCISZEK: Komunikacja, jej narzędzia - to dar, ale i odpowiedzialność
Papież FRANCISZEK

Papież FRANCISZEK

Komunikacja, jej narzędzia - to dar, ale i odpowiedzialność

“Słowa mogą przerzucać mosty między ludźmi, rodzinami, grupami społecznymi, narodami. Jest to możliwe zarówno w przestrzeni fizycznej jak i cyfrowej. Dlatego słowa i działania powinny nam pomóc wyjść z zaklętego kręgu potępień i zemsty. Natomiast słowo chrześcijanina stawia sobie za cel spowodowanie rozwoju komunii i nawet jeśli musi zdecydowanie potępić zło, stara się nie zrywać relacji i komunikacji”

Papież FRANCISZEK: "Nauczmy się na nowo opowiadania a nie konsumowania informacji"

"Nauczmy się na nowo opowiadania a nie konsumowania informacji"

Bardziej od wszelkich innych miejsc, rodzina jest miejscem, gdzie ludzie, żyjąc razem na co dzień, doświadczają ograniczeń swoich oraz cudzych, małych i dużych problemów związanych ze współistnieniem, zgodną egzystencją. Nie istnieje rodzina doskonała, ale nie trzeba obawiać się niedoskonałości, słabości, ani też konfliktów