Jakie są najlepsze uniwersytety w Europie?

Ukazało się najnowsze zestawienie najlepszych uczelni świata – Center for World University Rankings 2024. Na liście 2000 sklasyfikowanych uniwersytetów znalazł się szereg uczelni wyższych ze Starego Kontynentu. Jakie są najlepsze uniwersytety w Europie według rankingu CWUR 2024?

Ukazało się najnowsze zestawienie najlepszych uczelni świata – Center for World University Rankings 2024. Na liście 2000 sklasyfikowanych uniwersytetów znalazł się szereg uczelni wyższych ze Starego Kontynentu. Jakie są najlepsze uniwersytety w Europie według rankingu CWUR 2024?

Center for World University Rankings 2024 (CWUR)

.Center for World University Rankings 2024 (CWUR) to zestawienie najlepszych uczelni świata oceniające poszczególne placówki akademickie bez polegania na ankietach i danych nadesłanych przez same uniwersytety.

W rankingu CWUR znajduje się 2000 uczelni, które oceniane są pod względem jakości kształcenia (mierzonej sukcesami akademickimi absolwentów oraz ich możliwościami na rynku pracy), jakości kadry akademickiej oraz jakości badań prowadzonych na danej uczelni.

Szczegółowa metodologia przyznawania punktów oraz kryteria oceny dostępne są na stronie CWUR [LINK].

Ranking CWUR 2024: najlepsze uniwersytety w Europie

.W najnowszym rankingu CWUR znalazł się szereg uczelni wyższych z Europy. Choć w pierwszej setce zestawienia dominują uniwersytety ze Stanów Zjednoczonych, Stary Kontynent ma solidną reprezentację.

Przedstawiamy najlepsze uniwersytety Europy w rankingu CWRU. Poniższy wykaz prezentuje europejskie uczelnie, które znalazły się w TOP100 zestawienia:

4. University of Cambridge

5. University of Oxford

19. PSL University

20. University College London

29. Imperial College London

31. Paris-Saclay University

32. ETH Zurich

33. Paris City University

36. Sorbonne University

38. University of Copenhagen

40. Karolinska Institute

42. King’s College London

45. Institut Polytechnique de Paris

46. Ludwig Maximilian University of Munich

48. University of Edinburgh

51. University of Manchester

57. Humboldt University of Berlin

58. Free University of Berlin

60. University of Zurich

68. Heidelberg University

73. Utrecht University

80. Leiden University

82. University of Amsterdam

83. University of Oslo

86. Uppsala University

88. Technical University of Munich

89. University of Birmingham

94. University of Bristol

95. Aarhus University

100. École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Rankingi uczelni wyższych

.„Rankingi odgrywają coraz większą rolę w ekosystemie światowych uniwersytetów, rośnie bowiem powszechna świadomość ich znaczenia oraz rozumienie metod ich tworzenia. Najkrótsza definicja rankingów to porównywanie uczelni bazujące na uporządkowanej informacji o ich systemach edukacyjnych, programach studiów, badawczych i wdrożeniowych osiągnięciach pracowników, karierach zawodowych absolwentów” – pisze we „Wszystko co Najważniejsze” prof. Michał KLEIBER, były prezes PAN oraz minister nauki, kawaler Orderu Orła Białego, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Jak podkreśla, „szczegółowy wybór kryteriów i ich procentowy udział w całościowej ocenie jest cechą odróżniającą od siebie, często znacznie, poszczególne rankingi. Przesądza to o nieco subiektywnym charakterze rankingów, zależnym od szczegółowych decyzji ich twórców, a także utrudnia porównywanie uzyskiwanych wyników przez uczelnie i jest oczywiście tematem wielu dyskusji toczonych w środowiskach naukowych”.

„Naprawdę dobrych uczelni jest jednak z pewnością parę tysięcy i dlatego miejsca wśród pierwszych kilkuset najlepszych uczelni w poszczególnych dyscyplinach naukowych mogą być powodem do satysfakcji” – twierdzi prof. Michał KLEIBER.

WszystkoCoNajważniejsze/SN

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 13 maja 2024