Aleksander LASKOWSKI: Krzysztof Penderecki. Le sacré et l’avant-garde
Aleksander LASKOWSKI

Aleksander LASKOWSKI

Krzysztof Penderecki. Le sacré et l’avant-garde

En créant des œuvres sacrées et en les présentant dans la Pologne communiste, Krzysztof Penderecki s’est activement impliqué dans les activités sociales et politiques qui ont conduit à la chute du communisme, écrit

Aleksander LASKOWSKI: Krzysztof Penderecki. Sacro y vanguardista
Aleksander LASKOWSKI

Aleksander LASKOWSKI

Krzysztof Penderecki. Sacro y vanguardista

Al crear obras sacras y presentarlas en la Polonia comunista, Krzysztof Penderecki se implicó activamente en las actividades sociales y políticas que condujeron al derrocamiento del comunismo

Yves HENRY: Chopin at Nohant. Past, present and future
Yves HENRY

Yves HENRY

Chopin at Nohant. Past, present and future

‘On 24 June 2023, Marie Lavandier, president of the Centre des monuments nationaux, and Artur Szklener, director of The Fryderyk Chopin Institute, signed a cooperation agreement between George Sand’s estate and Chopin’s family home in Żelazowa Wola’, writes Yves HENRY

Yves HENRY: Chopin a Nohant. Passato, presente e futuro
Yves HENRY

Yves HENRY

Chopin a Nohant. Passato, presente e futuro

Il 24 giugno 2023, Marie Lavandier, presidente del Centre des monuments nationaux, e Artur Szklener, direttore dell’Istituto nazionale Fryderyk Chopin, hanno firmato un accordo di cooperazione tra la tenuta Sand e la casa di famiglia di Chopin a Żelazowa Wola, scrive Yves HENRY.

Yves HENRY: Chopin w Nohant. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
Yves HENRY

Yves HENRY

Chopin w Nohant. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

24 czerwca 2023 roku Marie Lavandier, prezes Centre des monuments nationaux, oraz Artur Szklener, dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, podpisali umowę o współpracy między posiadłością George Sand a domem rodzinnym Chopina w Żelazowej Woli.

Yves HENRY: Chopin à Nohant. Passé, présent et futur
Yves HENRY

Yves HENRY

Chopin à Nohant. Passé, présent et futur

Le 24 juin 2023, un accord de jumelage entre la maison de George Sand et la maison natale de Chopin à Zelazowa Vola a été signé par la Présidente du Centre des monuments nationaux, Marie Lavandier et le Directeur de l’Institut National Chopin de Varsovie, Artur Szklener.

Yves HENRY: Chopin en Nohant. Pasado, presente y futuro
Yves HENRY

Yves HENRY

Chopin en Nohant. Pasado, presente y futuro

El 24 de junio de 2023, Marie Lavandier, presidenta del Centre des monuments nationaux, y Artur Szklener, director del Instituto Nacional Fryderyk Chopin, firmaron un acuerdo de cooperación entre la finca de George Sand y la casa familiar de Chopin en Żelazowa Wola – escribe Yves HENRY

Yves HENRY: Шопен у Нохані. Минуле, теперішнє і майбутнє
Yves HENRY

Yves HENRY

Шопен у Нохані. Минуле, теперішнє і майбутнє

24 червня 2023 року Марі Лавандьє, президент Centre des monuments nationaux, і Артур Шкленер, директор Інституту Фридерика Шопена, підписали угоду про співпрацю між маєтком Жорж Санд і родинним будинком Шопена в Желязовій Волі, пише Ів АНРІ.

Yves HENRY: Шопен в Нохане. Прошлое, настоящее и будущее
Yves HENRY

Yves HENRY

Шопен в Нохане. Прошлое, настоящее и будущее

24 июня 2023 года Мари Лавандье, президент Centre des monuments nationaux, и Артур Шкленер, директор Института Фридерика Шопена, подписали соглашение о сотрудничестве между поместьем Жорж Санд и семейным домом Шопена в Железной Воле, пишет Ив АНРИ.

Artur SZKLENER: Chopin wraca do Nohant
Artur SZKLENER

Artur SZKLENER

Chopin wraca do Nohant

24 czerwca 2023 r. sygnowano porozumienie o współpracy pomiędzy domem urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli a domem George Sand w Nohant. Po 177 latach Chopin w sposób symboliczny wraca do miejsca, w którym skomponował większość swoich arcydzieł.

Koji SHIMODA: Japońska miłość do Chopina
Koji SHIMODA

Koji SHIMODA

Japońska miłość do Chopina

My, Japończycy, kochamy Chopina może przede wszystkim dlatego, że jego muzyka zawiera w sobie delikatne piękno, skromność i szlachetność, jest jak falowanie czasu.

Prof. Mieczysław TOMASZEWSKI: Fryderyk Chopin. Próba zdekodowania jego muzyki
Prof. Mieczysław TOMASZEWSKI

Prof. Mieczysław TOMASZEWSKI

Fryderyk Chopin. Próba zdekodowania jego muzyki

Do właściwości, które w „syndromie Chopina” zdają się dominować, zaznaczając swą obecność nader wyraziście, zaliczyć by można: instrumentalność, muzyczność, liryczność, poetyckość, ludowość i narodowość.

Prof. Zbigniew SKOWRON: Fryderyk Chopin jako pedagog
Prof. Zbigniew SKOWRON

Prof. Zbigniew SKOWRON

Fryderyk Chopin jako pedagog

Perspektywa wielości odczytań i otwartości wykonań dzieł Chopina leży do dziś u podstaw międzynarodowego konkursu jego imienia – pisze Prof. Zbigniew SKOWRON

Prof. Zofia CHECHLIŃSKA: Z czego grać Chopina? Od rękopisu do druku
Prof. Zofia CHECHLIŃSKA

Prof. Zofia CHECHLIŃSKA

Z czego grać Chopina? Od rękopisu do druku

Wykorzystanie faksymile autografu muzycznego obok wydania źródłowego pozwala pianiście na maksymalne zbliżenie się do koncepcji i intencji brzmieniowej kompozytora – pisze prof. Zofia CHECHLIŃSKA

Prof. Benjamin VOGEL: Na jakich fortepianach grał Fryderyk Chopin?
Prof. Benjamin VOGEL

Prof. Benjamin VOGEL

Na jakich fortepianach grał Fryderyk Chopin?

Na to pytanie niezwykle trudno odpowiedzieć w kilku zdaniach. Fortepian powstał bardzo niedawno, około 320 lat temu. Przez kilka minionych wieków ewoluował konstrukcyjnie i brzmieniowo w dość szybkim tempie, przy wykorzystaniu zdobyczy techniki i technologii poszczególnych epok, aż w drugiej połowie XIX w. uzyskał znaną dzisiaj formę, budowę i brzmienie.

Artur SZKLENER: Fryderyk Chopin - poeta polskiej wolności
Artur SZKLENER

Artur SZKLENER

Fryderyk Chopin - poeta polskiej wolności

Ponad 160 lat temu, we wrześniu 1863 roku, w czasie powstania styczniowego Rosjanie zdemolowali pałac Zamoyskich w Warszawie, wyrzucając przez okno budynku znajdujący się wewnątrz fortepian, na którym grał niegdyś Fryderyk Chopin. Moment ten przeszedł do historii.

Stanisław LESZCZYŃSKI: Czy grać na fortepianie Chopina?
Stanisław LESZCZYŃSKI

Stanisław LESZCZYŃSKI

Czy grać na fortepianie Chopina?

Muzyka Chopina to traktat o nas samych, to dźwiękiem opisany człowieczy los. To właśnie decyduje, dlaczego kompozytor ten jest tak bardzo obecny w świecie kultur bliskich nam i tych odległych.