Prof. Adam GLAPIŃSKI: Stabilizacja i wyzwania po pandemii
Prof. Adam GLAPIŃSKI

Prof. Adam GLAPIŃSKI

Stabilizacja i wyzwania po pandemii

Bank centralny dowiódł swojej skuteczności w ograniczaniu skutków ekonomicznych pandemii i dowiedzie jej ponownie, prowadząc roztropną politykę przywracania gospodarki na ścieżkę szybkiego wzrostu przy zachowaniu stabilności cen i równowagi makroekonomicznej.