Andrzej DUDA: Trzy filary polskiej tożsamości i kultury. Orędzie w 1050-lecie Chrztu Polski
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

Trzy filary polskiej tożsamości i kultury.
Orędzie w 1050-lecie Chrztu Polski

Chrześcijaństwo to unikalna koncepcja rozdziału sacrum i profanum. Idea autonomii, ale i współpracy władzy świeckiej i władzy duchownej. To także instytucje uniwersytetu i szkoły ludowej, szpitala i sierocińca. To nowa wizja etyki wojskowej, medycznej, gospodarczej. A wreszcie – wyżyny kunsztu i geniuszu, na które wznieśli się zainspirowani chrześcijaństwem artyści: plastycy, architekci, muzycy i poeci.