Tomasz ORŁOWSKI: "Protokół dyplomatyczny. Między tradycją a nowoczesnością"
Tomasz ORŁOWSKI

Tomasz ORŁOWSKI

"Protokół dyplomatyczny. Między tradycją a nowoczesnością"

Polski historyk dyplomacji Edward Pałyga obrazowo napisał, że „protokół uchodzi za liturgię dyplomacji. Kryjąca się poza nim treść musi być dostatecznie ważna, a przekonanie o jej doniosłości dostatecznie silne, w przeciwnym bowiem razie – zewnętrzne przejawy protokołu musiałyby się wydać niezrozumiałym fetyszem lub niedorzecznością”. Mniej uroczyście nazywa się go często gramatyką dyplomacji międzynarodowej.