Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (20). O Mszy Pange lingua Josquina des Pres"
Piotr ORAWSKI

Piotr ORAWSKI

"Piękno muzyki (20). O Mszy Pange lingua Josquina des Pres"

Ileż trzeba było wiedzy – z naszego punktu widzenia właściwie niepojętej – żeby wznieść gotycką katedrę? Ile trzeba było czasu? Chyba ta w Kolonii wymagała go najwięcej, ale i dziś już zgoła niegotyckie kościoły wznosi się przez dziesięciolecia, o czym świadczy chociażby Sagrada Familia w Barcelonie Antonia Gaudiego.