Adam TALAROWSKI: Etos rycerski w Polsce
Adam TALAROWSKI

Adam TALAROWSKI

Adam TALAROWSKI: Etos rycerski w Polsce

“Człowiek rycerski” jest elementem polskiej tożsamości, polskiej tradycji, kultury i dumy. Etos rycerski współtworzył aktualne dla nas do dziś ramy, w których myślimy o świecie wartości i relacji międzyludzkich, nie tylko zresztą tych związanych z walką czy służbą wojskową.