Prof. Ryan Patrick HANLEY: O interesie własnym. Czytając Adama Smitha
Prof. Ryan Patrick HANLEY

Prof. Ryan Patrick HANLEY

O interesie własnym.
Czytając Adama Smitha

Każdy z nas może zadbać o siebie skuteczniej, niż ktokolwiek inny może zadbać o nas. Ale też każdy z nas może skuteczniej zadbać o siebie niż o innych ludzi. Adam Smith zgodziłby się z obydwoma punktami widzenia.