Jan ŚLIWA: Uśmiech Zofii. Wittgenstein w tarnowskiej księgarni
Jan ŚLIWA

Jan ŚLIWA

Uśmiech Zofii.
Wittgenstein w tarnowskiej księgarni

Nie stawiaj pomników. Choć jednak — tak wielkiemu filozofowi… By zabawić się w modne w tych kręgach paradoksy logiczne, trzeba by Wittgensteinowi wystawić pomnik jako jedynemu filozofowi bez pomnika. Czy pomnik taki może istnieć?