Michał BONI: "25. najważniejszych spraw na 25-lecie Internetu"
Michał BONI

Michał BONI

"25. najważniejszych spraw na 25-lecie Internetu"

„Świat cyfrowy jest więc światem wiedzy i pomnażania tej wiedzy. Komputerowa obróbka danych daje wiedzę analityczną o jakiej wcześniej świat nie mógł śnić. Kto dysponuje tą wiedzą?”