Michał BONI: "25. najważniejszych spraw na 25-lecie Internetu" Michał BONI: "25. najważniejszych spraw na 25-lecie Internetu"
Michał BONI

Michał BONI

"25. najważniejszych spraw na 25-lecie Internetu"

“Świat cyfrowy jest więc światem wiedzy i pomnażania tej wiedzy. Komputerowa obróbka danych daje wiedzę analityczną o jakiej wcześniej świat nie mógł śnić. Kto dysponuje tą wiedzą?”

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam