Anna MORAWIECKA: Wrocław pełen dobrej literatury. Wrocław Książek. Wrocławski Dom Literatury Anna MORAWIECKA: Wrocław pełen dobrej literatury. Wrocław Książek. Wrocławski Dom Literatury
Anna MORAWIECKA

Anna MORAWIECKA

Wrocław pełen dobrej literatury.
Wrocław Książek. Wrocławski Dom Literatury

Przez minione ćwierć wieku zmie­nia­li się or­ga­ni­zatorzy, nazwy oraz miej­sca. Spotkania Wydawców przetrwały jedynie w stolicy Dolnego Śląska, zmie­nia­jąc nazwę najpierw na Wro­cławskie Pro­mocje Do­brych Ksią­żek, a trzy lata temu na Wro­cławskie Targi Do­brych Ksią­żek. Ale też takich inicjatyw jest we Wrocławiu więcej.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam