Branko MILANOVIĆ

Serbsko-amerykański ekonomista. Najbardziej znany jest z pracy nad podziałem dochodów i nierównościami. Od stycznia 2014 r. jest profesorem wizytującym w Graduate Center na City University of New York oraz afiliowanym starszym stypendystą w Luxembourg Income Study.

Ryc. Fabien CLAIREFOND

Prof. Branko MILANOVIĆ: Czy Organizacja Narodów Zjednoczonych jeszcze istnieje?
Branko MILANOVIĆ

Branko MILANOVIĆ

Czy Organizacja Narodów Zjednoczonych jeszcze istnieje?

ONZ jako organizacja bezpieczeństwa zbiorowego, której podstawowym obowiązkiem jest ochrona integralności terytorialnej jej członków, nie wywiązała się z tej roli – najpotężniejsze państwa po prostu ją ignorują.