Dita HRADECKÁ

Czeska artystka i dziennikarka muzyczna. Studiowała grę na fortepianie w konserwatorium i muzykologię na Uniwersytecie Karola w Pradze. Pisze dla czeskich magazynów muzycznych i dzienników. Wykłada historię muzyki.

Ryc. Fabien CLAIREFOND

Dita HRADECKÁ: Chopin w Czechach. Jest tak trochę również nasz
Dita HRADECKÁ

Dita HRADECKÁ

Chopin w Czechach.
Jest tak trochę również nasz

Można przypuszczać, że to wyjątkowy sposób stylizacji polskiej muzyki ludowej i salonowej muzyki tanecznej przez Chopina zyskał szczególne uznanie i zainspirował podobne podejście do czeskiej spuścizny ludowej.