Eugénie BASTIE

Eseistka. Redaguje kolumny opinii w „Le Figaro”. Autorka m.in. głośnej krytyki feminizmu „Adieu mademoiselle”. Ostatnio ukazała się jej książka „La Guerre des idées: Enquête au cœur de l’intelligentsia française”.

Ryc. Fabien CLAIREFOND

Eugénie BASTIE: Inteligencja nie może dezerterować
Eugénie BASTIE

Eugénie BASTIE

Inteligencja nie może dezerterować

Doprowadzono do sytuacji, w której każdy uczestnik debaty czuje się depozytariuszem swojej własnej „prawdy”, czyniąc z niej dogmat i starając się przekonać do niego opinię publiczną. Nikt nie przydaje wartości opiniom drugiego człowieka, a dojście do prawdy stało się już niemożliwe.