Guy CONSOLMAGNO

Amerykański planetolog, astronom, popularyzator nauki i jezuita. Wykładał na Massachusetts Institute of Technology. Pracował też w Harvard College Observatory. Obecnie pracuje w Watykańskim Obserwatorium Astronomicznym.

Ryc. Fabien Clairefond

Guy CONSOLMAGNO SJ: Pokojowe korzystanie z zasobów Układu Słonecznego
Guy CONSOLMAGNO

Guy CONSOLMAGNO

Pokojowe korzystanie z zasobów Układu Słonecznego

Wiedza o pochodzeniu i składzie asteroid w naszym Układzie Słonecznym może w najbliższej przyszłości odgrywać kluczową rolę w eksploatacji przestrzeni kosmicznej. Taka eksploatacja stwarza możliwości, ale i dotyka kwestii moralnych.

Guy CONSOLMAGNO: Pape Jean Paul II et l'Observatoire astronomique du Vatican
Guy CONSOLMAGNO

Guy CONSOLMAGNO

Pape Jean Paul II et l'Observatoire astronomique du Vatican

Le dernier facteur était la période dans laquelle le pontificat de Jean Paul II a commencé. C’était le temps des changements radicaux après une rivalisation qui avait duré pendant des siècles entre les sciences et la théologie.

Guy CONSOLMAGNO: Papież Jan Paweł II i Obserwatorium Watykańskie
Guy CONSOLMAGNO

Guy CONSOLMAGNO

Papież Jan Paweł II i Obserwatorium Watykańskie

„Nauka może pomóc oczyścić religię z licznych błędów i przesądów, religia natomiast może pomóc nauce walczyć z bałwochwalstwem i błędnie przyjętymi »uniwersalnymi prawdami«”.