Igor ROZKLADAJ

Ukraiński prawnik specjalizujący się w prawie medialnym. Współzałożyciel i prawnik Centrum Demokracji i Samorządności (CEDEC).

Igor ROZKLADAJ: Czas na polsko-ukraińskie pojednanie
Igor ROZKLADAJ

Igor ROZKLADAJ

Czas na polsko-ukraińskie pojednanie

Relacje między Polakami i Ukraińcami wciąż są skomplikowane. Ale pomoc, jakiej teraz Polacy udzielają Ukraińcom, pokazuje prawdę o naszych społeczeństwach.

Ігор Розкладай: Час на польсько-українське примирення
Igor ROZKLADAJ

Igor ROZKLADAJ

Час на польсько-українське примирення

Відносини між поляками й українцями останні роки були складними. Але допомога, яку зараз надають поляки українцям, показує правду про наші суспільства: у хвилину випробовувань ми можемо йти вперед пліч-о-пліч, не даючи болю минулого що залишається в наших серцях переважити над боротьбою за свободу і право бути добрими сусідами.

Igor ROZKLADAI: It's Time For The Polish-Ukrainian Reconciliation
Igor ROZKLADAJ

Igor ROZKLADAJ

It's Time For The Polish-Ukrainian Reconciliation

Relations between our nations are complicated. But in a time of big challenges, we are able to move forward, despite the pain of the past in our hearts. This gives us a place for reconciliation.