TSF Jazz Radio

Krzysztof SACHS

Wiceprezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Wcześniej przez lata partner w Ernst&Young. W latach 2007–2015 szef wrocławskiego Oddziału EY. Społecznie – szef Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN. Prywatnie – miłośnik starej motoryzacji i XX-wiecznej architektury.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam