TSF Jazz Radio

Martyna MOLAK-TOMSIA

Adiunkt w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN oraz członkini Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji. Prowadzi badania genetyczne na szczątkach organicznych ludzkich i zwierzęcych. Doktorat ukończyła na Uniwersytecie w Sydney, z pracą badawczą: "Evolutionary analysis of ancient DNA sequences".

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam