Michaił GORBACZOW

(1931-2022). Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, ostatni przywódca Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i jedyny prezydent ZSRR. W 1993 r. założył Międzynarodowy Zielony Krzyż, niezależną organizację pozarządową z siedzibą w Genewie, zajmującą się problemami bezpieczeństwa, biedy i degradacji środowiska.

Michaił GORBACZOW: Nowa zimna wojna
Michaił GORBACZOW

Michaił GORBACZOW

Michaił GORBACZOW: Nowa zimna wojna

Hans Dietrich Genscher, Brent Scowcroft oraz inni twórcy ładu politycznego zaproponowali utworzenie rady bezpieczeństwa czy dyrektoriatu ds. europejskich. Dmitrij Miedwiediew zaproponował mechanizm do działań prewencyjnych w sferze europejskiej dyplomacji. Gdyby stworzono taki mechanizm, nie doszłoby do najgorszych wypadków na Ukrainie.