Michaił GORBACZOW

(1931-2022). Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, ostatni przywódca Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i jedyny prezydent ZSRR. W 1993 r. założył Międzynarodowy Zielony Krzyż, niezależną organizację pozarządową z siedzibą w Genewie, zajmującą się problemami bezpieczeństwa, biedy i degradacji środowiska.

Michaił GORBACZOW: Nowa zimna wojna
Michaił GORBACZOW

Michaił GORBACZOW

Nowa zimna wojna

Hans Dietrich Genscher, Brent Scowcroft oraz inni twórcy ładu politycznego zaproponowali utworzenie rady bezpieczeństwa czy dyrektoriatu ds. europejskich. Dmitrij Miedwiediew zaproponował mechanizm do działań prewencyjnych w sferze europejskiej dyplomacji. Gdyby stworzono taki mechanizm, nie doszłoby do najgorszych wypadków na Ukrainie.